Evropský fond regionálního rozvoje


Operačný program

„Európsky fond regionálneho rozvoja"

Projekt je spolufinancován Evropskou unií

Společnost ALPHA chocolate DP, s.r.o. realizuje projekt spolufinancovaný Evropskou unií na základě podepsané smlouvy o poskytnutí grantu, který spočívá v obstarání moderní inovativní technologie na podporu inovací v oblasti produktových řad a v oblasti výrobního procesu.

Název projektu:
Podpora a rozvoj podnikatelské činnosti společnosti ALPHA chocolate DP, s.r.o.

Hlavní cíl projektu:
Zvýšení technologické úrovně a zajištění rozvoje a růstu společnosti ALPHA chocolate DP, s.r.o.

Operační program Výzkum a Inovace - www.opvai.sk
Řídící orgán OP VaI www.minedu.sk
Webové sídlo SO www.mhsr.sk
Webové sídlo CKO www.partnerskadohoda.gov.sk

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Naše podmínky ochrany osobních údajů.